U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

LEDEN COÖPERATIE


WORD LID VAN DE COÖPERATIE!

Als PlatformVmZ zijn we bezig met de oprichting van de coöperatie Zorgthuisbalie. Wij zijn op zoek naar organisaties die betrokken willen zijn bij de oprichting en de inrichting van de coöperatie.

Het PlatformVmZ (www.platformVmZ.nl) is opgericht om eigen regie bij cliënten en ondernemerschap bij zorgprofessionals te ondersteunen. Voor zorgprofessionals die individueel (zzp‘er) of collectief (zorgbedrijf) willen ondernemen hebben wij een breed pakket aan ondersteuning: kwaliteitsborging; borging zelfstandigheid; indicatiestelling; elektronisch cliëntdossier; administratie; facturatie en declaratie. Het PlatformVmZ is ondergebracht bij de stichting Verbinden-met-Zorg. Het platform is ingericht op basis van bestaande software en onze eigen software. Ons verdienmodel is dat 10% van het tarief dat een zzp‘er ontvangt wordt afgedragen voor de kosten van het platform. In 2018 leveren wij over heel Nederland niet-gecontracteerde zorg.

Voor cliënten richten we een nieuw portaal in: Zorgthuisbalie. Zorgthuisbalie willen we ontwikkelen in coöperatief verband zodat cliënten en hun vertegenwoordigers zelf invloed hebben op de inrichting. De coöperatie Zorgthuisbalie heeft de volgende missie: het faciliteert cliënten bij een zorgconcept waarin de relatie tussen cliënt (eigen regie) en de professional (vakmanschap) centraal staat. Centraal staat dat de cliënt in alle facetten regie houdt op het eigen leven. De professional bewaakt met de cliënt de uitkomsten van zorg.

Het portaal van Zorgthuisbalie beschikt over alle functies die nodig zijn voor een individuele cliënt om op een verantwoorde en kwalitatief hoogstaande wijze zorg te krijgen:

-    aanvragen zorg (indicatie: Zvw, WLZ en Wmo)
-    inzicht in voortgang zorgproces
-    bewaking indicatie en zorginzet
-    communicatie met familie, mantelzorger en zorgprofessionals
-    autorisatie m.b.t. eigen zorggegevens
-    beoordeling van professionals (reviews)
-    administratieve afhandeling

Voor cliënten die er voor kiezen bestaat de mogelijkheid om via het PlatformVmZ zelf zorgverleners te selecteren. Cliënten kunnen ook kiezen op basis van hun indicatie de zorg te laten uitvoeren door reguliere zorginstellingen.

Vanuit het PlatformVmZ richten wij het cliëntportaal in. Voor cliënten zijn er geen kosten. Dat geldt ook voor de leden van de coöperatie. Gezien de investering die we doen gaan we ervan uit dat als gekozen wordt voor een eigen selectie van zorgverleners dit de eerste drie jaar exclusief gebeurt vanuit het PlatformVmZ. Bij een keuze voor een zorginstelling geldt deze regel uiteraard niet. Na 2020 wordt het cliëntportaal ook opengesteld voor vergelijkbare platformen.

We willen het cliëntportaal inrichten in overleg met cliënten en met vertegenwoordigers: patiëntenverenigingen, ouderenbonden, cliëntparticipatie etc. Met maatschappelijke instellingen willen we graag invulling geven aan een werkwijze die volledig aansluit bij de leefwereld van cliënten.

Vandaar ons verzoek om als medeoprichter van de coöperatie op te treden. Uiteraard zijn we graag bereid een nadere (mondelinge)  toelichting te geven en in een overleg nader in te gaan op de mogelijke vervolgstappen.

Bent u geïnteresseerd om lid te worden? Meld u dan aan via dit formulier.